LDz vadītājs ievēlēts Latvijas nozīmīgāko uzņēmēju organizāciju vadībā