Eurostat atzīst LDz plānoto investīciju atdevi par pamatotu un pietiekamu