Ekspluatācijā nodota otra modernizētā dīzeļlokomotīve 2M62UM