2016.gadā ievērojami palielinājies konteineru pārvadājumu apjoms