Atklāts konkursu “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi 2017.gadā”