Uzsāk vēsturiskās Vaivaru pieturas punkta ēkas uzstādīšanu jaunajā vietā