Atklāts konkurss "K6S310 dīzeļu rezerves daļu piegāde"