VAS „Latvijas dzelzceļš” ir noslēgusi līgumu ar LIAA par projekta "VAS „Latvijas dzelzceļš” dalība izstādē „TRANSRUSSIA 2015”" īstenošanu