Konkurss „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”