LDz pabeidz lielāko projektu atjaunotās Latvijas neatkarības laikā – Otrā sliežu ceļa būvniecību posmā Skrīveri-Krustpils