Atklāts konkurss „Par dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbiem 2015.gadā”