„Latvijas dzelzceļa” konferencē „Globālās transporta kustības vīzija 2050” starptautiski eksperti analizēs transporta nākotni