Satiksmes un labklājības ministri kopīgi ar LDz pārrunāja iespējamos risinājumus izdienas pensiju jautājumā