AS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Par smagā tipa kravas drezīnas iegādi”.