Atklāts konkurss „Par dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbiem 2014. gadā”