Atklātais konkurss „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana”