Par ūdens novadsistēmu ierīkošanas darbu veikšanu posmā Sēlpils- Daugava km 283.742- km 291.527