Sliežu ceļu aprīkošana ar ietaisēm grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dzelzceļa stacijā „Indra"