“Latvijas dzelzceļš” aicina skolas piedalīties radošā konkursā “Redzi sliedes – nopauzē!”