Krāsošanas produkcijas piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām