Atklāts konkurss par valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” vienotās dokumentu pārvaldības sistēmas piegādi, ieviešanu un uzturēšanu