Latvijas dzelzceļš izsludina atklātu konkursu par drezīnas piegādi 2009.gadā