Eksperti: eksakto zināšanu apgūšana nebeidzas aiz skolas durvīm