Eksperti diskutēs par to, kā veicināt eksakto mācību priekšmetu apgūšanu