Aizvadīts AS “LatRailNet” rīkotais seminārs par dzelzceļa pārvadājumu tirgus segmentēšanu