Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: "Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija sākotnējo sabiedrisko apspriešanu"