Ilgtspējas indeksa Platīna kategorija šogad piešķirta diviem koncerna "Latvijas dzelzceļš" uzņēmumiem