Speciālisti: cilvēki dzelzceļa negadījumos iekļūst savas neuzmanības un elementāru drošības noteikumu neievērošanas dēļ