Magonis: ES plānotā politika apdraud Latvijas valsts un Latvijas dzelzceļa intereses