Par SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amata kandidāta atlases procesa uzsākšanu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Par SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amata kandidāta atlases procesa uzsākšanu

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padome izsludina konkursu uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatu, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padome izveidojusi nominācijas komisiju šādā sastāvā:

  • Komisijas priekšsēdētājs:  Māris Kleinbergs: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” akcionāra pārstāvis (ar balsstiesībām);
  • Komisijas loceklis Guntis Stafeckis – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes priekšsēdētājs (ar balsstiesībām);
  • Komisijas loceklis Rems Razums –SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes loceklis (ar balsstiesībām);
  • Komisijas locekle Līga Meņģelsone –Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšsēdētāja, kā neatkarīgais eksperts (ar balsstiesībām);
  • Komisijas locekle Kristīne Priede - Pārresoru koordinācijas centra pārstāve (ar balsstiesībām).

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt kandidātus, pieņemt lēmumu par kandidātu, kas izvirzāms SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatam un iesniegt to SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomei.

Kandidāti aicināti līdz 2021.gada 16.augustam pieteikties uz vakanto SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatu.

Pieteikšanās informācija:

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31