Latest news

Izvēlne

Padome

Jānis Lange,

padomes priekšsēdētājs

Dzimis 1980.gada 2.oktobrī 

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvis maģistra grādu  ekonomikā un vadībzinātnē. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā.

Kopš 2013.gada ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs. No 2008. līdz 2013.gadam bijis VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis. 2008.gadā vadījis VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jelgavas nodaļu.

No 2004. līdz 2007.gadam bija Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” direktora vietnieks projektu realizācijas jautājumos.

Pilnvaru termiņš no 02.02.2018. līdz 01.02.2023. (uz 5 gadiem).

 
 

Aigars Laizāns,

padomes loceklis 

Dzimis 1961.gada 26.martā 

Latvijas Lauksamniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu doktora grādu, kā arī ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu (MBA) RTU Rīgas Biznesa skolā.

Bijis AS “Preses nams” pirmais viceprezidents un komercdirektors, kopš 2009.gada darbojies INTERREG IV A pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā ar specializāciju zinātnē, vides aizsardzībā un komercializācijas veicināšanā. Līdzdarbojies vairāku biznesa un tehnoloģiju inkubatoru darbībā.

Patlaban ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta un Konventa loceklis, Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta profesors un doktorantūras programmas direktors.

VAS “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgais padomes loceklis kopš 2016.gada. 

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs no  2017.gada 29.augusta līdz 2018.gada 2.februārim. 

Pilnvaru termiņš no 22.07.2016. līdz 21.07.2021. (uz 5 gadiem).

Andris Maldups, padomes loceklis 

Dzimis 1971.gada 10.aprīlī.

Ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs Latvijas Lauksaimniecības universitātē, starptautisko attiecību vadītāja specialitāti Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā, kā arī maģistra grādu biznesa vadībā (MBA), absolvējot RTU Rīgas Biznesa skolu.

Kopš 1997.gada Andris Maldups Satiksmes ministrijā strādā ar Latvijas tranzīta nozares attīstības jautājumiem. Tie sevī ietver tranzīta un loģistikas konkurētspējas veicināšanu, ieskaitot ostu, dzelzceļa, autotransporta un cauruļvadu transporta attīstību. Pēdējos gados  galvenā uzmanība pievērsta pievienotās vērtības pakalpojumu attīstībai loģistikas nozarē, jo īpaši konteinerkravu apjomu palielināšanā, Eirāzijas pārvadājumos, ostu un noliktavu pakalpojumu attīstībā, kā arī industriālu projektu sekmēšanā Latvijas brīvostās un Speciālajās ekonomiskajās zonās. 

Pilnvaru termiņš 02.02.2018. līdz 01.02.2023. (uz 5 gadiem).

Padomes reglaments .pdf 3 374kb

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem