Padome | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Padome

 

JĀNIS LANGE

Padomes priekšsēdētājs

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvis maģistra grādu  ekonomikā un vadībzinātnē. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā.

Kopš 2013.gada ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs. No 2008. līdz 2013.gadam bijis VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis. 2008.gadā vadījis VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jelgavas nodaļu.

No 2004. līdz 2007.gadam bija Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” direktora vietnieks projektu realizācijas jautājumos.

Pilnvaru termiņš: no 02.02.2018. līdz 01.02.2023. (5 gadi).

 
 

AIGARS LAIZĀNS

Padomes loceklis 

Latvijas Lauksamniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu doktora grādu, kā arī ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu (MBA) RTU Rīgas Biznesa skolā.

Bijis AS “Preses nams” pirmais viceprezidents un komercdirektors, kopš 2009.gada darbojies INTERREG IV A pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā ar specializāciju zinātnē, vides aizsardzībā un komercializācijas veicināšanā. Līdzdarbojies vairāku biznesa un tehnoloģiju inkubatoru darbībā.

Patlaban ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta un Konventa loceklis, Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta profesors un doktorantūras programmas direktors.

VAS “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgais padomes loceklis kopš 2016.gada. 

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs no  2017.gada 29.augusta līdz 2018.gada 2.februārim. 

Pilnvaru termiņš: no 22.07.2016. līdz 21.07.2021. (5 gadi).

ANDRIS MALDUPS

Padomes loceklis 

Ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs Latvijas Lauksaimniecības universitātē, starptautisko attiecību vadītāja specialitāti Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā, kā arī maģistra grādu biznesa vadībā (MBA), absolvējot RTU Rīgas Biznesa skolu.

Kopš 1997.gada Andris Maldups Satiksmes ministrijā strādā ar Latvijas tranzīta nozares attīstības jautājumiem. Tie sevī ietver tranzīta un loģistikas konkurētspējas veicināšanu, ieskaitot ostu, dzelzceļa, autotransporta un cauruļvadu transporta attīstību. Pēdējos gados  galvenā uzmanība pievērsta pievienotās vērtības pakalpojumu attīstībai loģistikas nozarē, jo īpaši konteinerkravu apjomu palielināšanā, Eirāzijas pārvadājumos, ostu un noliktavu pakalpojumu attīstībā, kā arī industriālu projektu sekmēšanā Latvijas brīvostās un Speciālajās ekonomiskajās zonās. 

Pilnvaru termiņš: no 02.02.2018. līdz 01.02.2023. (5 gadi).

ANDRIS LIEPIŅŠ

Padomes loceklis

Absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolu, iegūstot maģistra grādu biznesa vadībā, kā arī Kolumbijas Universitāti (ASV), iegūstot maģistra grādu starptautiskajās attiecībās, Latvijas Universitātē, iegūstot maģistra grādu sabiedrības vadībā un bakalaura diplomu ekonomikā. 

Bijis AS “Latvenergo”, padomes priekšsēdētāja vietnieks, audita komitejas un cilvēkresursu komitejas loceklis, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, valdes priekšsēdētājs, AS “Air Baltic Corporation” padomes priekšsēdētājs, no 2001. – 2014. gadam Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

VAS “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgais padomes loceklis kopš 2019.gada

Pilnvaru termiņš: no 07.06.2019. līdz 06.06.2024. (5 gadi).

REINIS CEPLIS

Padomes loceklis

Absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā, kā arī ASV iegūts sertificēta finanšu analītiķa grāds (CFA institūtā). 

R. Ceplis ir auditorkompānijas “Baker Tilly Baltics” padomes priekšsēdētājs un ģimenes veselības centra “Stārķa Ligzda” valdes loceklis, kā arī SIA “Good Health” valdes priekšsēdētājs un SIA “Respectful Consulting” veselības aprūpes produktu attīstības vadītājs. 

Bijis Somijas publiskās AS “Lassila & Tikanoja PLC” Latvijas meitas uzņēmuma SIA “L&T” vadītājs, AS “A.C.B.” finanšu direktors, investīciju bankas “SUPREMA” korporatīvo finanšu speciālists, investīciju bankas “Trasta komercbanka” korporatīvo finanšu speciālists, kā arī Rīgas Fondu biržas Listinga departamenta vadītājs.

VAS “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgais padomes loceklis kopš 2019.gada

Pilnvaru termiņš: no 07.06.2019. līdz 06.06.2024. (5 gadi).

PADOMES REGLAMENTS

Padomes locekļu atalgojums:

Padomes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31