Nekustamā īpašuma pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana

Nekustamais īpašums Jelgavā un Rīgā

 

VAS "Latvijas dzelzceļš" paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Četrstāvu ķieģeļu mūra ēka ar pagrabstāvu (Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams), ar ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizāciju, daļu no siltumtrases ar siltummezglu un zemesgabalu Prohorova iela 11, Jelgava 162 063.00 12.05.2022. plkst. 13.00.

 

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Ēku komplekss sastāvošs no 5 būvēm un inženierbūvēm - stacijas Šķirotava pievedceļa Nr.14 iecirknis, pievedceļš Nr.33, neapsargājamā pārbrauktuve pāri pievedceļam Nr.14, tehnoloģiskā pārbrauktuve pāri pievedceļam Nr.14, pārmijas pārvads Nr.201 Sila iela 1E, Rīga 240 340.80 12.05.2022. plkst. 13.00.

 

 

 

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu:

 • četrstāvu ķieģeļu mūra ēku ar pagrabstāvu (Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams), ar ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizāciju, daļu no siltumtrases ar siltummezglu un zemesgabalu Prohorova ielā 11, Jelgavā;
 • ēku kompleksu sastāvošu no 5 būvēm un inženierbūvēm Sila ielā 1E, Rīgā

var iepazīties norādītajā adresē līdz 2022.gada 30.maijam plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2022.gada 12.maijā plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2022.gada 13.jūnijā plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2022.gada  1.jūnijam plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Ja izsoles autorizēts dalībnieks nav piedalījies izsolē, iemaksātais pirkuma nodrošinājums netiek atmaksāts.
 • Ja izsoles autorizēts dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks līdz ar to ir atteicies no Nekustamā īpašuma pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30