Nekustamā īpašuma noma | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma noma

VAS "Latvijas dzelzceļš" iznomā - aktuālais piedāvājums

Ja Jums nepieciešamas telpas vai zeme komercdarbības veikšanai, VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā iznomāt kādu no nekustamā īpašuma objektiem!

Iznomāšanai paredzētais objekts 

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Iznomājamā telpu platība, m2

Paredzamais līguma darbības termiņš

Minimālā nomas maksa 

Zeme būvmateriālu un būvtehnikas novietošanai

Lāčplēša iela 105, Rīga 937m² 1 gads ne mazāka kā 0.16 EUR/m²  
CM noliktava 56.k. 8pk,  Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads (dzelzceļa līnijas posms Ieriķi - Gulbene) 82.5m² 5 gadi ne mazāka kā 0.37 EUR/
Zeme Jūrmalā reklāmas stenda izvietošanai Jūrmala 36m² 3 gadi ne mazāka kā 2.80 EUR/
 • Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 26.08.2022. plkst.12.00
 • Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
 • Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot "Neatvērt līdz 26.08.2022. plkst. 12.00",
 • Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa.

Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.

 • Tāpat arī nomai tiek piedāvāti vairāki nekustumā īpašuma objekti ar pieteikšanās termiņu līdz 31.08.2022. plkst.12.00

Ar nomai pieejamo nekustamo īpašumu sarakstu aicinām iepazīties zemāk. 

Interesē iespēja nomāt? Ieskaties!

 

Papildu informācija: D.Putniņš 20297872, A.Bogdanovs 67233756

*Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu. 

 


 

VAS “Latvijas dzelzceļš” meklē ilgtermiņa nomas iespējas jaunām, ekspluatācijā nodotām un lietošanai gatavām biroja telpām Rīgā

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” pēdējo gadu laikā mainās, būtiski palielinot darbības efektivitāti, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas un virzoties uz tā mērķi – kļūt par mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju. Lai veidotu efektīvu, kā arī esošajai situācijai atbilstošu darba vidi, “VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatdarbības nodrošināšanai meklē ilgtermiņa nomas iespējas jaunām, ekspluatācijā nodotām un lietošanai gatavām biroja telpām Rīgā.

 • Lietošanas mērķis – biroja telpas
 • Atrašanās vieta - Rīga
 • Līguma termiņš - vismaz 15 gadi, ar iespēju pagarināt to vēl uz 5 gadiem
 • Lietderīgā nomas platība - ne mazāka kā 4500 m2
 • Nomas maksa - ne vairāk kā 13,50 EUR/ m2 mēnesī par lietderīgo platību
 • Citi izdevumi (kopējās uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas) ne vairāk kā 3 EUR/ m2 mēnesī.

 

Papildus telpu nomas pakalpojumam iznomātājs nodrošina:

 • pie nomas objekta - bezmaksas vietas vismaz 50 automašīnām
 • uz nomas objekta fasādes ēkas - tiesības bez maksas izvietot LDz logo, izkārtnes, banerus u.c., videonovērošanas kameras, karogu mastus (vismaz 3) atbilstoši LDz ieskatiem
 • tiesības telpas pielāgot LDz vajadzībām, t.sk., pārbūvējot atsevišķas telpas atbilstoši Ministru kabineta 06.01.2004. noteikumu Nr.21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” prasībām, ja tādas nomas objektā jau nav izbūvētas
 • teritorijā vai tās tuvumā – normatīvajiem aktiem atbilstošas velo novietnes un, vēlams, a/m elektrouzlādes stacijas
 • netraucētas nomas objekta lietošanas tiesības visu diennakti.

   
 • Ēkā vai tās tuvumā - pieejama ēdnīca/ kafejnīca.
 • Biroja telpu atrašanās vieta - esošā, ekspluatācijā nodotā ēkā, un tām jābūt pieejamām nomas lietošanai 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas.
 • Sabiedriskais transports - samērīgā attālumā līdz piedāvātajām biroja telpām.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 30 kalendārās dienas no publicēšanas dienas.
 • Pielikumā norādītās tehniskās specifikācijas prasības tiek uzskatītas par vēlamām un piedāvājumā pretendents atspoguļo nomas objekta atbilstību vai atkāpes no tām, norādot precīzus parametrus, kā arī norāda visus ar nomas objektu saistītos maksājumus (nomas maksa, apsaimniekošanas u.c. ar nomas objekta lietošanu un uzturēšanu saistītie izdevumi, to apjoms), kā arī kontaktinformāciju.

Vēlamās telpu tehniskās prasības pievienotas tehniskajā specifikācijā: PDF icon Tehniskā specifikācija - Biroja telpas VAS "Latvijas dzelzceļš".pdf

 

Piedāvājumu iesniegšana

 • Pretendentu pieteikšanās un piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.08.2022. plkst.12.00.
 • Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
 • Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot "Neatvērt līdz 25.08.2022. plkst. 12.00",
 • Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, paroli (atvēršanas kodu) nosūta uz info@ldz.lv.

Kontakttālruņi: 67233756, 67234810.

*Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.

 IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMUS

VAS "Latvijas dzelzceļš" pārvaldībā esošais nekustamais īpašums, kas netiek izmantots koncerna sabiedrību vajadzībām, var tikt iznomāts ārējiem klientiem.

Lai pieteiktos nekustamā īpašuma objekta nomai, nepieciešams sagatavot un iesniegt pieteikumu (pieteikuma veidlapa pieejama šeit). Pēc pieteikuma saņemšanas tiks nozīmēta nekustamā īpašuma iznomāšanas procedūra. 

Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums:

Nekustamā īpašuma adrese

Nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra Nr.

Iznomājamā platība (m2)

Domājamā zemes gabala daļas (m2) platība, kas saistīta ar iznomājamo platību ēkās, būvēs

Zemes vienība domājamai daļai

RĪGAS REĢIONS - kontaktpersonas A.Bogdanovs (67233756), D.Putniņš (67233565)

Stacijas laukums 5, Cēsis, Cēsu nov.

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas dzelzceļa stacijas ēkā, kad.apz. 42010051315016

34.2

46

42010051301

Stacijas laukums 5, Cēsis, Cēsu nov.

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas elektromontieru punkta ēkā, kad.apz. 46010047804001

50,00

67

42010051301

Tapešu iela 1, Rīga

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 01000600364001

45.9

34

1000600364

Edinburgas prospekts 2, Jūrmala

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 13000083602001

34.9

41

13000083602

Zemitāna iela 11, Rīga

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacija ēkā, kad.apz. 01000350132001

 13.6

19

1000350132

Gaismas prospekts 2B, Ogre, Ogres nov.

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 74010010416016

 6.1

8

74010010416

Brīvības iela 9, Ogre, Ogres nov.

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 74010010416002

 21.3

36

74010010416

Inčukalna stacija

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā ar dzīvokļiem, kad.apz. 80640060719001

41.0

57

80640060795

Krustpils iela 24, Rīga

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas kluba ēkā(korp.2), kad.apz. 01000782168145

1067.6

606

1000782168

JELGAVAS REĢIONS - kontaktpersonas A.Bogdanovs (67233756), D.Putniņš (67233565) 

"Stacija Platone", Platones pag., Jelgavas nov.

Pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 54700030201001

83.2

105

54700030287

"Stacija Meitene", Elejas pag., Jelgavas nov.

Pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 54480060451008

108.8

123

54480060451

Stacijas iela 1D, Jelgava

Noliktava, kad.apz. 09000060227011

155.5

153

9000060227

Noliktavas iela 7, Skrunda, Skrundas nov.

Noliktava bagāžas un kravas pieņemšanas ēkā Nr.1 st.Skrunda, kad.apz. 62090010057023

 15.8

22

62090010057

Stacijas iela 1, Skrunda, Skrundas nov.

Biroja/ pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas "Skrunda" ēkā, kad.apz. 62090010057020

28.0

23

62090010057

"Saldus stacija", Saldus pag., Saldus nov.

Biroja/ pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 84860020100008

68.2

46

84860020100

Rīgas iela 71, Liepāja

Komercdarbības telpas Liepājas pasažieru stacijas ēkā, kad.apz. 17000210244001

277.0

151

17000130001

Prohorova iela 10 k-13, Jelgava

Garāža/ noliktavas telpas, kad.apz. 09000140184007

122.23

130

9000140184

Stacijas iela 2, Dobele, Dobeles nov.

Noliktavas telpas elektromontieru punkta ēkā, kad.apz. 46010047804001

162.7

203

46010047804

DAUGAVPILS REĢIONS - kontaktpersonas A.Bogdanovs (67233756), A.Oboļeviča (67238481)

Nometņu iela 33, Daugavpils

Noliktavas/ saimniecības/ garāžas  telpas sadzīves ēkā, kad.apz. 05000021301011

181.7

 

5000021301

Stacijas iela 44, Daugavpils

Tirdzniecības telpas/ pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 05000090503001

40.9

19

5000090503

Dzelzceļa iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.

Tirdzniecības telpas/ pakalpojumu sniegšanas telpas dzelzceļa stacijas ēkā, kad.apz. 50010090263001

241.0

179

50010090263

Stacijas iela 13A, Rēzekne

Biroja telpas preču kantora ēkā, kad.apz.21000210001008

 9.7

14

21000210033

 


Uzmanību! No 2021.gada 1.janvāra  maksa par rēķina saņemšanu papīra formātā ir 2.50 EUR (t.sk. PVN).  Pieteikties bezmaksas rēķinu saņemšanai e-pastā Jūs varat, rakstot uz – ldz.epasts@ldz.lv, norādot juridiskās personas nosaukumu vai klienta vārdu, uzvārdu, līguma numuru  un e-pastu rēķinu saņemšanai.

 

Uzņēmumi, kam VAS “Latvijas dzelzceļš” piešķīris nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ievērojot 02.04.2020 Ministru kabineta noteikumos Nr.180 “Par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos kritērijus.


Papildu nomas iespējas:

 

Ir jautājumi? Sazinies ar mums

Nekustamā īpašuma nomas kārtība .pdf 177kb

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31