Nekustamā īpašuma pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma  pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Nr.

p.

k.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās

vieta,

adrese

Izsoles sākumcena

EUR

Izsoles sākuma datums un

laiks (pēc Latvijas laika)

1.

Dzelzceļa stacijas ēka

“Dzelzceļa stacijas ēka’’, Suntažos, Suntažu pagastā, Ogres novadā

7044.00

26.08.2020.

plkst. 13.00.

2.

Ūdenstornis

“Ūdenstornis”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads

1103.00

26.08.2020.

plkst. 13.00.

3. Stacijas ēka, bagāžas noliktava, kūts, šķūnis, tualete, dzelzsbetona grodu aka “Dzelzceļa stacija”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads 18526.00

26.08.2020.

plkst. 13.00.

 

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu:

  • stacijas "Suntaži" ēka, Suntažos, Suntažu pagastā, Ogres novadā;
  • ūdenstornis, “Ūdenstornis”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads;
  • stacijas "Blīdene" ēka, bagāžas noliktava, kūts, šķūnis, tualete, dzelzsbetona grodu aka, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads

var iepazīties norādītajā adresē līdz 2020.gada 25.augusta plkst.1200, sazinoties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galveno nekustamā īpašuma pārvaldnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.332 un Nr.372) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630.

Izsoles sākums ir 2020.gada 26.augustā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2020.gada 15.septembra plkst. 23.59 VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV58NDEA0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X, jāiemaksā:

  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Plašāka informācija par nekustamā īpašuma elektronisko izsoli tiek publicēta tīmekļvietnē https://izsoles.ta.gov.lv, savukārt izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam dalībniekam bez izsoles procedūras.

Tālrunis uzziņām 67234810; 67233756.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” pārdod nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams koncerna uzņēmumu darbības nodrošināšanai.

Paziņojumi par gaidāmo izsoli tiek publicēti VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā (www.ldz.lv) un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv).

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30