Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekļu amata vietām | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekļu amata vietām

VAS "Latvijas dzelzceļš", kā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vienīgais akcionārs, izsludina atklātu konkursu uz divu padomes locekļu amata vietām ar kompetenci šādās jomās:

 • neatkarīgais padomes loceklis inženiertehniskajā un klientu attiecību pārvaldības jomā;
 • atkarīgais padomes loceklis finanšu un risku vadības jomā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kandidātu personāla atlases un novērtēšanas procesu  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekļu amatiem īstenos VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes apstiprinātā  nominācijas komisija 7 (septiņu) cilvēku sastāvā:

 • Māris Kleinbergs – komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;
 • Ēriks Šmuksts - komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis;
 • Vita Balode-Andrūsa – komisijas locekle - VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekle;
 • Lolita Smiltniece- komisijas locekle - VAS “Latvijas dzelzceļš” personāla direktore;
 • Dainis Zvaners- komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš” galvenais tehniskais inspektors;
 • Līga Meņģelsone - neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore;
 • Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs. 

 

Potenciālo kandidātu uzrunāšanai, kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”.

 

Informācijai:

 • Kandidātu atlase un izvērtēšana notiks trīs kārtās.
 • Atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumiem intervijas var notikt attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām attālināti kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Kandidātu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 01. oktobrim.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31