Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ Cargo” valdes locekļa amata vietu. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ Cargo” valdes locekļa amata vietu.

SIA “LDZ Cargo” padome izsludina atklātu konkursu uz valdes locekļa amatu kapitālsabiedrības darbības jomā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kandidātu atlases un novērtēšanas procesu uz SIA “LDZ Cargo” valdes locekļa amatu īstenos SIA “LDZ Cargo” padomes apstiprinātā  nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Māris Kleinbergs – komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;
  • Silvija Dreimane - komisijas locekle – SIA “LDZ Cargo” padomes priekšsēdētāja;
  • Edvīns Korneliuss – komisijas loceklis – SIA “LDZ Cargo” padomes loceklis;
  • Baiba Beatrise Sleže – komisijas locekle – SIA “LDZ Cargo” padomes locekle; 
  • Svetlana Berga – komisijas locekle – SIA “LDZ Cargo” valdes priekšsēdētāja;
  • Ilona Kiukucāne - neatkarīgā eksperte ar balsstiesībām - Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektores vietniece;
  • Baiba Lauva - novērotāja ar padomdevēja tiesībām – VAS “Latvijas dzelzceļš” Karjeras vadības un personāla atlases centra vadītāja.

 

Potenciālo kandidātu uzrunāšanai, kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”.

 

Informācijai:

  • Kandidātu atlase un izvērtēšana notiks trīs kārtās.
  • Atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumiem intervijas var notikt attālinātā režīmā.

 

Kandidātu pieteikšanās termiņš ir noteikts līdz 2021.gada 01.jūnijam (ieskaitot).

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30