Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ Cargo” padomes locekļa amata vietu. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ Cargo” padomes locekļa amata vietu.

VAS "Latvijas dzelzceļš" kā SIA “LDZ Cargo” vienīgais akcionārs izsludina atklātu konkursu uz neatkarīgā padomes locekļa amatu finanšu jautājumu, attīstības, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas kompetences jomā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kandidātu personāla atlases un novērtēšanas procesu  SIA “LDZ Cargo” padomes locekļa amatu īstenos VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes apstiprinātā  pastāvīgā nominācijas komisija 8 (astoņu) cilvēku sastāvā:

Māris Kleinbergs – komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;

Jānis Lange- komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs;

Andris Liepiņš– komisijas loceklis - VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes loceklis; 

Lolita Smiltniece- komisijas locekle - VAS “Latvijas dzelzceļš” personāla direktore;

Rems Razums - komisijas loceklis - VAS “Latvijas dzelzceļš”  finanšu direktors;

Kristīne Priede - koordinācijas institūcijas izvirzīto pārstāve– Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante; 

Līga Meņģelsone - neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore;

Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs. 

 

Potenciālo kandidātu uzrunāšanai, kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltics” (Amrop).

 

Informācijai:

  • Kandidātu atlase un izvērtēšana notiks trīs kārtās.
  • Atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumiem intervijas var notikt attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām attālināti kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Kandidātu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 18. martam.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30