Informācija par atklātu konkursu uz AS “LatRailNet” padomes locekļu amatu vietām | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Informācija par atklātu konkursu uz AS “LatRailNet” padomes locekļu amatu vietām

VAS "Latvijas dzelzceļš" kā AS “LatRailNet” vienīgais akcionārs izsludina atklātu konkursu uz trīs padomes locekļu amatiem (divi neatkarīgie un viens atkarīgais) šādās kompetences jomās:
transporta un loģistikas joma(kapitālsabiedrības darbības joma);
finanšu jautājumi, attīstība, risku vadība un iekšējās kontroles sistēmas;
biznesa procesu digitalizācijas vadība.
 
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kandidātu personāla atlases un novērtēšanas procesu  AS “LatRailNet” padomes locekļu amatiem īstenos VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes apstiprinātā  pastāvīgā nominācijas komisija 8 (astoņu) cilvēku sastāvā:
Māris Kleinbergs – komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;
Jānis Lange- komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs;
Andris Maldups– komisijas loceklis - VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes loceklis; 
Lolita Smiltniece- komisijas locekle - VAS “Latvijas dzelzceļš” personāla direktore;
Rems Razums - komisijas loceklis - VAS “Latvijas dzelzceļš”  finanšu direktors;
Kristīne Priede - koordinācijas institūcijas izvirzīto pārstāve– Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante; 
Līga Meņģelsone - neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore;
Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs. 
 
Potenciālo kandidātu uzrunāšanai, kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls" (Eiro Personāls).
 
Informācijai:
Kandidātu atlase un izvērtēšana notiks četrās kārtās.
Atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumiem intervijas var notikt attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām attālināti kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.
Kandidātu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 28. decembrim.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31