Elektroenerģijas pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Elektroenerģijas pārdošana

Uzmanību! No 2021.gada 1.janvāra  rēķinu saņemšana papīra formātā ir maksas pakalpojums 2,50 EUR (t.sk. PVN).  Pieteikties bezmaksas rēķinu saņemšanai e-pastā Jūs varat, rakstot uz – ldz.epasts@ldz.lv, norādot juridiskās personas nosaukumu vai klienta vārdu, uzvārdu, līguma numuru  un e-pastu rēķinu saņemšanai.
 
2018.gada 23.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (SPRK) apstiprināja zemākas jaudas komponentes patērētāju norēķiniem par elektrību. Tas nozīmē, ka no 1. jūlija ar valdības lēmumu maksājums par fiksēto jaudas komponenti samazināsies par 27,8% visiem elektroenerģijas gala lietotājiem neatkarīgi no pieslēguma veida.
 
Kopējā maksa par elektroenerģijas pakalpojumu veidojas šādi:
 
MAKSA PAR ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅU 
                                   +
MAKSA PAR ELEKTROENERĢIJAS SADALĪŠANU
                                    +
FIKSĒTĀ JAUDAS KOMPONENTE 
(atkarīga no  pieslēguma veida un ievadaizsardzības strāvas lieluma)                 
                                   +
MAINĪGĀS OBLIGĀTĀ IEPIRKUMA KOMPONENTES
(atkarīga no elektroenerģijas patēriņa)
 
Svarīgi!
Aprēķināt jauno OIK ietekmi uz savām pakalpojuma izmaksām varat, izmantojot kalkulatoru AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā eptirgotajs.lv/oik-kalkulators;
Fiksētās jaudas komponentes samazinājums sākotnēji tiks atspoguļots augusta rēķinā, kuru saņemsiet par patērēto elektroenerģiju jūlijā;
 

Energoefektivitātes pienākuma shēma

25.04.2017. MK noteikumu. Nr. 226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 2. punkts nosaka, ka:

“2. Energoefektivitātes pienākuma shēmas starta periodā un pirmajā saistību periodā atbildīgā puse ir elektroenerģijas mazumtirdzniecības komersants, kura pārdotais elektroenerģijas apjoms:

2.1. 2016. gadā ir vismaz 10 GWh,

2.2. saistību perioda kārtējā gadā ir vismaz 10 GWh.”

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” pārdotās elektroenerģijas apjoms pārsniedz 10 GWh, tādēļ LDz tiek uzskatīta par elektroenerģijas mazumtirdzniecības komersantu, kā rezultātā, atbilstoši likumdošanai, LDz ir izvirzīti sekojoši pienākumi:

1) Energoefektivitātes likuma 6. panta:

  • trešā daļa – energoefektivitātes pienākuma shēmas atbildīgās puses līdz 2020. gada 31. decembrim sasniedz obligātā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa daļu,

2) Noteikumu 9. punkts:

  • atbildīgās puses pirmajā saistību periodā sasniedz kopējo valsts obligātā galapatēriņa ietaupījuma daļu, kas aprēķināta pēc šo noteikumu 10. punkta prasībām (par 2018. gadu – 1,5% no pārdotās elektroenerģijas apjoma 2018. gadā, 2019. gadā – 1,5% no pārdotā elektroenerģijas apjoma 2018. un 2019. gadā, 2020. gadā – 1,5% no pārdotā elektroenerģijas apjoma 2018., 2019. un 2020. gadā),

Pārfrāzējot, LDz ir pienākums katru gadu līdz 2020. gadam samazināt elektroenerģijas patēriņu pie gala lietotāja par 1,5%.

Lai šo uzdevumu izpildītu elektroenerģijas mazumtirdzniecības komersantam ir vairākas iespējas.

Noteikumu 12. punkts nosaka, ka:

  • atbildīgā puse energoefektivitātes pienākuma shēmas ietvaros pienākumu var izpildīt:
    • nodrošinot galalietotāju informēšanu par energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām,
    • veicot iemaksas valsts energoefektivitātes fondā atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību un apmēru, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos obligātā enerģijas ietaupījuma sasniegšanai,
    • ar energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem pie galalietotāja,

Lai izpildītu likumdošanas prasības par obligātā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanu, LDz sniedz praktiskus padomus gala patērētājam par to kā vienkāršu pasākumu realizēšana un paradumu maiņa palīdz samaināt patērētās enerģijas apjomu.

SPRK lēmums par obligātā iepirkuma komponentēm no 2019.gada 1.janvāra

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem  norēķiniem par elektroenerģiju

Aktualizēta informācija  par obligātā iepirkuma komponentēm no 2018.gada 1.janvāra 

Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2018.gada 1.janvāra

VAS „Latvijas dzelzceļš” elektroenerģijas tirdzniecības universālā pakalpojuma piedāvājums mājsaimniecības lietotājam, izmantojot LDZ sadales tīklus no 2015.gada 1.janvāra

VAS "Latvijas dzelzceļš” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu sprieguma pakāpes tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa) no 2013.gada 1.maija EURO

SPRK lēmums par akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

VAS “Latvijas dzelzceļš” elektroenerģijas tirdzniecības pazīņojums/piedāvājums mājsaimniecības lietotājiem no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

2020. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsme

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31