Latest news

Izvēlne

Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība

“Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība”

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/16/I/002

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīkla Austrumu-Rietumu koridorā ietilpstošās Daugavpils šķirošanas stacijas drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

 • pārbūvēt sliežu ceļus un pārmijas Daugavpils dzelzceļa mezgla “S” parkā;
 • uzstādīt jaunu automātisku mikroprocesoru uzkalna centralizācijas un vadības sistēmu (UAC) ar tās elementiem;
 • izbūvēt kabeļu kanalizāciju, divpusējos parka sakarus, datu un balss tīklus, radiosakarus;
 • izbūvēt/pārbūvēt dzelzceļa inženiertehniskās būves;
 • izbūvēt/pārbūvēt apgaismošanas un elektroapgādes sistēmas;
 • izbūvēt/pārbūvēt tehniskās drošības sistēmas

Realizējot projektu “Daugavpils šķirošanas stacijas attīstība” tiks nodrošināts:

 • automātisks un drošs vagonu šķirošanas process;
 • Šķirošanas stacijas pārstrādes spējas pieaugums;
 • TEN-T dzelzceļa tīkla Austrumu-Rietumu koridora caurvedes spējas pieaugums;
 • vagonu kustības nedrošo vietu likvidācija;
 • apkārtējās vides piesārņojuma risku samazinājums.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2017.gada līdz 2021.gada vidum.


Publikācijas datums: 05.03.2018.

Šobrīd projekta “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība” ietvaros norisinās publiskā iepirkuma procedūras.

2017.gada 30.martā tika izsludināts atklāts konkurss “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvuzraudzība” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2018.gada 19.aprīlī.

2017.gada 29.septembrī tika izsludināts slēgts konkurss “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība” ar 1.posma pieteikumu iesniegšanas termiņu 2017.gada 27.decembrī, tomēr vairāku Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegto sūdzību dēļ pieteikumi netika atvērti līdz IUB lēmuma pieņemšanai par saņemtajām sūdzībām.

2018.gada 20.februārī IUB pieņēma lēmumu atļaut slēgt līgumu (informācija par sūdzībām un pieņemto lēmumu ir publiski pieejama IUB mājaslapā internetā https://www.iub.gov.lv/). Ņemot vērā IUB pieņemto lēmumu, 2018.gada 1.martā iepirkumu komisija atklātā sēdē atvēra iesniegtos pieteikumus.

Pašlaik notiek 1.posmam iesniegto pieteikumu vērtēšana, kā rezultātā tuvākajā laikā uz konkursa 2.posmu tiks pieaicināti 1.posmā atlasītie kandidāti.


Publikācijas datums: 03.08.2018.

Atklātā konkursa “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvuzraudzība” ietvaros 2018.gada 19.aprīlī tika atvērti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. Šobrīd notiek šo piedāvājumu vērtēšana.

Slēgtā konkursa “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība – būvniecība” 1.posma pieteikumi ir izvērtēti un atlasītie kandidāti ir uzaicināti dalībai iepirkuma procedūras 2.posmā. 2018.gada 25.jūlijā notika objekta apskate, kurā piedalījās uzaicinātie pretendenti.


Publikācijas datums: 11.04.2019.

2018. gada 18. novembrī atklāts konkurss "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvuzraudzība" tika izbeigts bez rezultātiem. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.

2018. gada 6. novembrī slēgts konkurss "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība" sakarā ar pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu neatbilstību konkursa uzaicinājuma prasībām tika izbeigts bez rezultātiem. 2018. gada 8. novembrī saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likuma 13. panta 7. daļas 1. apakšpunktu tika organizēta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība", kas 2019. gada 7. martā tika izbeigta bez rezultāta, ņemot vērā, ka iesniegtajos piedāvājumos norādītās līgumcenas ievērojami pārsniedza projekta ietvaros paredzamo līgumcenu. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31