Izvēlne

Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība

“Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība”

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/16/I/002

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīkla Austrumu-Rietumu koridorā ietilpstošās Daugavpils šķirošanas stacijas drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

 • pārbūvēt sliežu ceļus un pārmijas Daugavpils dzelzceļa mezgla “S” parkā;
 • uzstādīt jaunu automātisku mikroprocesoru uzkalna centralizācijas un vadības sistēmu (UAC) ar tās elementiem;
 • izbūvēt kabeļu kanalizāciju, divpusējos parka sakarus, datu un balss tīklus, radiosakarus;
 • izbūvēt/pārbūvēt dzelzceļa inženiertehniskās būves;
 • izbūvēt/pārbūvēt apgaismošanas un elektroapgādes sistēmas;
 • izbūvēt/pārbūvēt tehniskās drošības sistēmas

Realizējot projektu “Daugavpils šķirošanas stacijas attīstība” tiks nodrošināts:

 • automātisks un drošs vagonu šķirošanas process;
 • Šķirošanas stacijas pārstrādes spējas pieaugums;
 • TEN-T dzelzceļa tīkla Austrumu-Rietumu koridora caurvedes spējas pieaugums;
 • vagonu kustības nedrošo vietu likvidācija;
 • apkārtējās vides piesārņojuma risku samazinājums.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2017.gada līdz 2021.gada vidum.