Atklāts konkurss „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” (turpmāk – atklāts konkurss, iepirkums) (id. Nr. LDZ 2019/21-IB/6.2.1.2/16/I/001/02-02) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” (turpmāk – atklāts konkurss, iepirkums) (id. Nr. LDZ 2019/21-IB/6.2.1.2/16/I/001/02-02)

Papildus informācija: 

Pievienots:

iepirkuma procedūras ziņojums (07.02.2020.)

iepirkuma līgums (13.02.2020.)

 

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/21-IB/6.2.1.2/16/I/001/02-02).

Atklāta konkursa (turpmāk – konkurss) iepirkuma priekšmets:

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” (projekta Nr.6.2.1.2/16/I/001) būvprojekta ekspertīze un būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Inženiera funkciju izpilde atbilstoši FIDIC  noteikumiem tādā veidā, lai būvniecības darbi tiktu pabeigti atbilstoši Darbu līgumam.

Dalības nosacījumi (nolikuma saņemšana) un informācijas apmaiņa: nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29631  .

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 12.decembrim plkst.10.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.
  2. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 .

Piedāvājumu atvēršana:

Elektronisko piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 12.decembrī plkst.10.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs:+371 67234955, e-pasta adrese:  dana.cielena@ldz.lv

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā. Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv vienīgi informatīvos nolūkos ievietota vispārēja informācija par iepirkumu.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 12.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30