Atalgojuma politika | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atalgojuma politika

„Latvijas dzelzceļš” koncerna (Koncerna) Atalgojuma politika ir izstrādāta ar mērķi noteikt vienotus atalgojuma un motivācijas pārvaldības pamatprincipus visā Koncernā. Vienlaikus tā nosaka savstarpējās Koncerna sabiedrību sadarbības vadlīnijas un funkciju sadali, darba samaksas sistēmas struktūru un mērķa līmeni darba tirgū. Atalgojuma politikas pamatuzdevums ir sekmēt darbinieku motivāciju sasniegt Koncerna mērķus, kā arī veicināt ikviena darbinieka iesaistīšanos darba izpildes kvalitātes uzlabošanā.

Politikas īstenošanas pamatprincipi:

 1. TAISNĪGUMS:
  • tiek noteikta vienlīdzīga darba samaksa gan vienas Koncerna sabiedrības ietvaros, gan arī Koncernā kopumā, nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju;
  • darba samaksas sistēma ir vienota un veidota, ievērojot noteiktus kompetences kritērijus visiem Koncerna sabiedrību amatiem;
  • tiek noteikti un pielietoti objektīvi kritēriji, uz kuru pamata nosaka stimulēšanas apjomu.
 2. CAURSKATĀMĪBA:
  • darba samaksas sistēmas uzbūve ir pamatota, saprotama un viegli administrējama.
 3. KONKURĒTSPĒJA UN ATBILSTĪBA FINANŠU IESPĒJĀM:
  • darba samaksas sistēma nodrošina iespēju piesaistīt un noturēt darbiniekus ar nepieciešamo kvalifikāciju un prasmēm, un atbilst darba samaksas tendencēm darba tirgū;
  • darba samaksas sistēma ir efektīva izmaksu ziņā - konkurētspējas noturēšana tiek līdzsvarota ar finanšu iespējām, plānojot darba samaksas sistēmas attīstību līdztekus Koncerna sabiedrību izaugsmei un attīstībai;
  • elastība un dinamiskums - darba samaksas sistēma ir pielāgojama pārmaiņām darba tirgū un Koncerna sabiedrību attīstības tendencēm.
 4. MĒRĶTIECĪBA:
  • darba samaksas sistēmas galvenais mērķis ir veicināt VAS “Latvijas dzelzceļš” un tā meitas sabiedrību mērķu sasniegšanu. Visi lēmumi par darba samaksas sistēmas un motivācijas elementu piemērošanu tiek pieņemti, balstoties uz šo izpratni;
  • darba samaksas sistēma ir balstīta uz darbinieka darba izpildes rezultātu Koncerna sabiedrību kopējo mērķu sasniegšanā;
  • darba samaksas sistēma nosaka, ka valdes un padomes locekļu atlīdzība atbilst Latvijā noteiktajiem tiesību aktiem.

“LATVIJAS DZELZCEĻŠ” KONCERNA ATALGOJUMA POLITIKA